دپارتمان کامپیوتر

دپارتمان حسابداری
فوریه 3, 2017

دوره های مهارتی شامل:


گرافیک حرفه ای، ICD 1، ICD 2، تولید محتوا و چند رسانی ای، برنامه نویسی حرفه ای، طراحی وب، سایر نرم افزارها

تماس با ما