۱۲ خرداد, ۱۴۰۰

ثبت نام و درخواست مشاوره

۱۲ خرداد, ۱۴۰۰

زبان انگلیسی گردشگری

در سه سطح ردیف نام درس مهارتی کد استاندارد ساعت ۱ مقدماتی ۲ متوسطه ۳ پیشفته
۱۲ خرداد, ۱۴۰۰

نرم افزارهای نقشه کشی معماری

ردیف نام درس مهارتی کد استاندارد ساعت ۱ اتوکد ۲ solid work ۳ catia ۴ power mil ۵ ۳dsmax
۱۲ خرداد, ۱۴۰۰

مدیریت و تاسیس آموزشگاه

ردیف نام درس مهارتی کد استاندارد ساعت ۱ پداگوژی (آموزش مربیگری) ۲ مدیر آموزشگاه ۳ کارآفرینی ۴ مشاور تاسیس آموزشگاه ۵ مربی مهد کودک
۱۲ خرداد, ۱۴۰۰

آموزش برنامه نویسی

ردیف نام درس مهارتی کد استاندارد ساعت ۱ #C ۲ پایتون ۳ ویژوال بیسیک ۴ ++C
۱۲ خرداد, ۱۴۰۰

نرم افزارهای گرافیکی کاربردی

ردیف نام درس مهارتی کد استاندارد ساعت ۱ فتوشاپ ۲ کورل ۳ ایلاستریتور ۴ ایندیزاین
۱۲ خرداد, ۱۴۰۰

بسته طلایی طراحی صفحات وب

ردیف نام درس مهارتی کد استاندارد ساعت ۱ html ۲ css ۳ dream weaver ۴ php ۵ My SQL ۶ word press
۱۲ خرداد, ۱۴۰۰

حسابداری ویژه بازار کار

ردیف نام درس مهارتی کد استاندارد ساعت ۱ حسابداری مقدماتی ۲ آشنایی با دفاتر حسابداری ۳ حسابداری خدماتی و مالی ۴ حسابداری خدماتی و مالی ۵ […]
۱۲ خرداد, ۱۴۰۰

دیپلم امور اداری

ردیف نام درس مهارتی کد استاندارد ساعت ۱ کاربر رایانه ۲ کاربر اتوماسیون اداری ۳ مسئول دفتر ۴ کارمند امور اداری ۵ سرپرست دبیرخانه و بایگانی […]
۱۲ خرداد, ۱۴۰۰

دیپلم مدیریت خانواده

ردیف نام درس مهارتی کد استاندارد ساعت ۱ کاربرنرم افراراداری (کاربرICDL) ۲ برنامه ریز اموراقتصادی اجتماعی خانواده ۳ برنامه ریز امور تغذیه خانواده ۴ برنامه ریز […]
تماس با ما