فوریه 3, 2017

با مهارت، دیپلم بگیرید

با اخذ مهارت دیپلم بگیرید و وارد دانشگاه شوید.
فوریه 3, 2017

دوره تخصصی ICDL 2

مبانی کامپیوتر، ویندوز، اینترنت
فوریه 3, 2017

دوره تخصصی ICDL 1

اکسس، ورد، اکسل، پاورپوینت
فوریه 3, 2017

امور اداری

مسئول دفتر، بایگان، دبیرخانه، منشی
فوریه 3, 2017

گردشگری

راهنمای عمومی گردشگری، موزه، ...
فوریه 3, 2017

معماری

نقشه کشی ساختمان، معماری، ...
فوریه 3, 2017

معماری

نقشه کشی ساختمان، معماری، ...
فوریه 3, 2017

گردشگری

راهنمای عمومی گردشگری، موزه، ...
فوریه 3, 2017

امور اداری

مسئول دفتر، بایگان، دبیرخانه، منشی
فوریه 3, 2017

دوره تخصصی ICDL 1

اکسس، ورد، اکسل، پاورپوینت
فوریه 3, 2017

دوره تخصصی ICDL 2

مبانی کامپیوتر، ویندوز، اینترنت
فوریه 3, 2017

با مهارت، دیپلم بگیرید

با اخذ مهارت دیپلم بگیرید و وارد دانشگاه شوید.
تماس با ما